Kapat

Gizlilik Politikası ve Hizmet Sözleşmesi

Gizlilik Politikası ve Hizmet Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı bundan sonra ‘şirket’ olarak anılacak olan MARKET OF REALTY tarafından yönetilmekte olan ve bundan sonra‘site’ olarak anılacak olan web sitesinin, www.marketofrealty.com  kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:

·       Onay alınacağını,

·       Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,

·       Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

Şirket,teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

Şirket,online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bircookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrik leri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Şirket’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Şirket,işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Üye,işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunlar derhal www.marketofrealty.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Üye’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


www.marketofrealty.com

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

HİZMET VEREN (ŞİRKET):

Ticari Unvanı : MARKET OF REALTY

Telefon : 0553 109 54 54

E- posta: info@marketofrealty.com

HİZMET ALAN (MÜŞTERİ):

www.marketofrealty.com web adresine üye olmak için işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi veya Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ne ve www.maketofrealty.com portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren, güncel bilgilerini kaydeden "Bireysel Üye" ya da‘’Kurumsal Üye’’ olarak tanımlanan taraftır.

 

2.  SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İşbu sözleşme, Hizmet Veren Şirkete ait www.marketofrealty.com adlı internet sitesi üzerinden elektronik ortamda Müşteri’nin kendisine ait veya ait olmayan gayrimenkulleri Site’den aldığı paketler ile ilan yoluyla sergilenmesi,tanıtımı, için tarafların hak ve yükümlülüklerini içerir ve düzenler.

 

3.SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE HİZMETLERİN BİLGİLERİ

 

Şirket, yayın yaptığı https://www.marketofrealty.com/alanlı Site’de taşınır mallar dışında kalan ve tapuya tescil ile hukuki sonuç ifade eden her türlü malları yani gayrimenkulleri Müşteri tarafından ilan yolu ile ve Şirketin ilanı onaylamasıyla sitede Müşteri’ye ait veya ait olmayan gayrimenkullerin pazarlanması, reklamı ve tanıtımı iş bu sözleşmenin hizmet konusunu oluşturur.

 

4. ŞİRKETİN HAK ve SORUMLULUKLARI:

4.1. Şirket,hizmeti makul ve olağan durumlarda Müşteri’ye sunmayı beyan ve taahhüt eder.Ancak garanti vermemektedir.

4.2. Şirket,Site üzerindeki hizmetlerine ilişkin ücretleri ve ödeme koşullarını Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Şirket, her zaman hizmet ücretlerine ve paket içeriklerini ileriye dönük olarak değiştirme veya ücretlere ilişkin kampanyalar yapma ve bunları yayınlama ve duyurma, ücretleri veya kampanyaları belli süreler ile sınırlı tutma hakkına sahiptir. Şirket tarafından belirlenecek ödeme türleri ile yapılacak ödemeler kabul edilecektir. Müşteri’nin ödemeyi yapmasını takiben Şirket gerekli ödeme onaylarını verecek ve ilan yayına girecektir. Şirket’in ödeme için Müşteri’ye belli bir süre tanıması halinde süre sonunda ödeme yapılmayan paketler iptal edilecektir.

4.3. Şirket,ilanları inceleme, kontrol etme, tek taraflı olarak onaylamama, yayında olan ilanları durdurma, sona erdirme, iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri bu husus hakkında bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Şirket,Müşteri’ye sunduğu hizmet kapsamında Site’de yayınlayacağı ilanlara konu gayrimenkuller ödeme yapılan ilan dönemi içerisinde satış, kiralanma ve sair tasarruflar ile sonuçlanacağı konusunda hiçbir garanti vermemektedir.

4.5. Şirket,sunduğu tüm hizmetler için reklam, tanıtım, bilgilendirme, paket içerikleri hakkında kampanyalar ve benzeri her türlü bilgilendirme amaçlı işler için Müşteri ile ticari iletişime geçebilir ve e-mail gönderebilir.

5. MÜŞTERİNİN HAK ve SORUMLULUKLARI

 

5.1. Müşteri, Web sitesindeki sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, site de paketlerin niteliklerini, ne içerdiğine ilişkin ön bilgileri okuyup, doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. Müşteri,hizmet sözleşmesinin kurulmasından evvel, müşteri seçtiği paket hizmetini ve vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve belirttiğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. Müşteri’nin,sözleşme konusu hizmeti (paketi) satın aldıktan sonra ilk ilanının Şirket tarafından onaylanıp yayınlanması ile süre varsa süre başlar, sayı ile hesaplama varsa yayınlanan ilan dâhil olmak üzere sayı azalmaya başlar. 

5.4. Üye,işbu sözleşmeye ilişkin olarak yapacağı tüm işlemlerde, kendi üyelik kaydındaki bilgiler ile uyumlu kredi kartını kullanacağını, her ne şekilde olursa olsun başkasına ait kredi kartını kullanmayacağını, üyelik için başvurduğu isimle kredi kartında yer alan ismin aynı olacağını, kredi kartının kendisine ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususa herhangi bir şekilde aykırı davranılması sebebiyle zarar doğması veya Üye’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanılması halinde tüm sorumluluğun Üye’nin kendisine ait olduğunu, başkasına ait kredi kartı kullanılmak sureti ile işlem yapılması halinde Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu hususta Şirket’in zarara uğraması halinde, Şirket’in maruz kaldığı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tanzim etmekle yükümlü olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Müşteri,ödeme yaptığı ilan dönemi içerisinde ürün hakkında satış, kiralanma veya başkaca tasarrufun gerçekleşmediği gerekçesi ile Şirket’ten herhangi bir hak ve alacak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Müşteri,gerçek veya tüzel kişi sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Şirket’in iletişim bilgileri vasıtası ile iletişime geçebilirler.

6.  TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı Şirket’tin uğradığı veya uğrayacağı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

7.  BİLDİRİMLER ve DELİLSÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. www.marketofrealty.com adresinden satın alınan hizmetler ve bu hizmetlerle ilgili her türlü resmi ve ticari defter kayıtları, satıcının kendi veritabanında bu sözleşme ile ilgili bulunan her türlü bilgisayar kayıtları ve bilgilerin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini alıcı kabul,beyan ve taahhüt eder.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş,grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı veya internet arızaları,elektrik kesintisi veya kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Şirket, iş bu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Şirket’in yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Şirket’e gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Şirket, dilerse iş bu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SONA ERMESİ

9.1. Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanan müşteri, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket etmediği, genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması,siyasi ve ideolojik propaganda yaptığı, diğer müşterileri rahatsız edici davranışlar içine girmesi, kişi ve kurumları lekeleyici her türlü davranışta bulunması ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınmadığı, hileli davranışlarda bulunması,Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmesi, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve araç kullanması, siteye yetkisiz olarak bağlanması ve işlem yapması, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşması veya bunları kullanması, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlaması, engel olması,Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale etmesi, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarını ihlali, haksız rekabette bulunması, üçüncü şahısların ticari sırlarını ve özel hayatlarını ihlal ve ifşa etmesi, paket ücretini yatırmaması veya verilen süre içinde ücreti yatırmaması ve benzeri hallerin tespit edilmesi durumunda Şirket,Müşteri ile arasındaki iş bu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.Müşteri bunlara ve bunlara benzer her türlü davranışları yapmasıyla fesih olunan sözleşmeden dolayı doğan veya doğacak zararlarının tazminini ve iş bu sözleşme konusu ödenen ücretlerini iadesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Müşteri,bir ücret karşılığında aldığı paket hizmetinde ilan onaylandığı andan itibaren işbu sözleşmeyi fesh etmesi halinde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Alınan paketin süresinin bitmesi, ilan adedi olarak alınması durumunda sayının bitmesi ile iş bu sözleşme sona erer.

10.TEBLİGAT ve YÜRÜRLÜK

10.1. Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin en geç değişikliği tarihinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

 

10.2. Müşteri, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin,paket ücretleri ve içerik değişikliği, kampanyalar, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasında belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Şirket tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Şirket sorumlu değildir. Üye, Şirket ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

 

10.3. Müşteri, iş bu sözleşmeyi sitede paket alışını yaparken onaylamasıyla yürürlüğe girer.

 

 

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir